Periodieke controle

Preventie is binnen de tandheelkunde zeer van belang. Het moge voor zich spreken dat het beter is tandheelkundige problemen te voorkomen dan deze als maar weer te moeten behandelen. Indien deze in een vroeg stadium onderkend kunnen worden, kunnen de behandelingen relatief eenvoudig blijven (bijv. een vulling in plaats van een kroon of een zenuwbehandeling). Binnen onze praktijk behoren onderstaande preventieve maatregelen tot standaard procedure. Uiteraard kunnen er buiten deze procedures om nog andere aanvullende maatregelen getroffen worden.

Periodieke preventieve controles, zijn noodzakelijk om vroegtijdig gebitsproblematiek te onderkennen. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn. Veel voorkomende problemen zijn cariës, gebitsslijtage, en tandvleesproblemen. Naast het onderkennen van gebitsproblematiek zal uw tandarts u ook feedback geven indien u plakbeheersing onvoldoende is.